Váš košík je prázdny

Ochrana súkromia

Bezpečnosť vašich osobných údajov ( ďalej len „OU“ ) a ich narábanie s nimi nám nie je ľahostajné, tak ako príprava jedla, donáška a vaša spokojnosť. Prikladáme dôraz na obozretnosť k našej manipulácii s týmto údajmi. A týmto popisujeme ako nakladáme s Vašimi OU v rámci našej spoločnosti.
v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

KONTAKT
Spoločnosť:Ing. Ivan Považanec- PLIP, IČO: 11807245
Email:
info@clickfood.sk
Adresa:
Banšelová 3
82104 Bratislava
Kontakt slúži na prípadné uplatnenie si všetkých nasledujúcich práv zo strany zákazníka.

Čo spracovávame a z akého dôvodu:
1.    Identifikácia osôb ( meno, Priezvisko)
2.    Adresy (názov ulice a popisné číslo, mesto, PSČ a štát) bez ktorých by Vás naši kuriéri nenašli
3.    Kontakt ( telefónne číslo, e-mailová adresa ) pre vaše kontaktovanie v procese donášky jedla, prípadne reklamácií. Pre informovanie o stave objednávok a prípadných zmenách.
4.    Prihlasovacie mená a heslá pre individuálny vstup zákazníkov do užívateľských účtov v rámci nášho vernostného a objednávkového systému.
5.    Produktové informácie pre prehľady produktov v spojitosti s Vašou donáškou, prípadne riešenie reklamácii.

Ďalšie využívanie OU v rámci Vášho súhlasu
V prípade objednávok uchovávame e-mailové adresy a to po súhlase so zasielaním reklamných a marketingových materiálov kt. Vás zvyčajne informujú o novinkách a akciách.
Svoj vyššie spomenutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať a to do takej mieru akej uznáte  za vhodné najlepšie písomne na našom emaily týkajúceho sa výhradne GDPR a OU a to na: info@clickfood.sk


Osobné údaje komu?
Info o návšteve nášho webu z vašej strany pre nás spracováva Google, Inc., a to pomocou nástroja Google Analytics, ktorý vďaka spomínaných cookies (viď vyššie) vyhodnocuje a meria naše  webové stránky.
Vaše identifikačné údaje, údaje o adrese a kontaktné údaje môžeme odovzdať
1.    Osobám výhradne zamestnaným v rámci našej spoločnosti zabezpečujúcich: donášku, marketing a účtovníctvo.
2.    Ďalej zazmluvnený pod ochranou vykonávajúci svoju prácu:
o    Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov
o    Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)
o    Poskytovateľ trackovacích služieb za účelom skvalitňovania služieb

Dĺžka uchovávania osobných údajov z našej strany
1.    Informácie o nákupoch a Vaše identifikačné údaje ako : adresa a kontaktné údaje uchovávame po dobu 2 rokov.

2.    S údajmi získanými v rámci vášho súhlasu narábame po dobu 1 roku, kde po roku nečinnosti tieto údaje automaticky systém maže.

3.    Faktúry, obchodné zmluvy a účtovné doklady  kde sa OU tiež nachádzajú uchovávame po dobu 5 -10 rokov, tak ako to ukladá zákon.

Vaše práva vo vzťahu k vašim OU.

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

1.    právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,
2.    právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,
3.    právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo
4.    právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
5.    právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
6.    právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
7.    právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona


Sú Vaše osobné údaje v bezpečí?

Vaše osobné údaje sú plne zabezpečené na vysokej úrovni, ako na našich serveroch, tak aj na serveroch vyššie spomínaných poskytovateľov.

Ak by ste mali akékoľvek otázky spojené s osobnými údajmi, neváhajte nás kontaktovať na info@clickfood.sk